Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Постанова Кабінету Міністрів України

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Київ

Про ефективне використання державних коштів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 771 від 26.10.2016
№ 943 від 30.11.2016
№ 1 від 11.01.2017
№ 131 від 10.03.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 323 від 11.05.2017
№ 445 від 14.06.2017
№ 567 від 09.08.2017
№ 669 від 30.08.2017
№ 702 від 20.09.2017
№ 723 від 18.08.2017
№ 866 від 15.11.2017
№ 894 від 10.11.2017
№ 933 від 06.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 16 від 17.01.2018
№ 79 від 14.02.2018
№ 126 від 28.02.2018
№ 222 від 28.03.2018
№ 233 від 28.03.2018
№ 268 від 04.04.2018
№ 317 від 25.04.2018
№ 475 від 13.06.2018
№ 504 від 20.06.2018
№ 554 від 11.07.2018
№ 843 від 17.10.2018
№ 869 від 24.10.2018
№ 987 від 03.10.2018
№ 1002 від 28.11.2018
№ 1014 від 05.12.2018
№ 1037 від 14.11.2018
№ 1065 від 12.12.2018
№ 1075 від 12.12.2018
№ 1104 від 18.12.2018
№ 4 від 10.01.2019
№ 121 від 20.02.2019
№ 232 від 20.03.2019
№ 246 від 20.03.2019
№ 385 від 08.05.2019
№ 471 від 05.06.2019
№ 553 від 26.06.2019
№ 586 від 05.07.2019
№ 638 від 12.06.2019
№ 730 від 14.08.2019
№ 774 від 21.08.2019
№ 835 від 06.09.2019
№ 853 від 25.09.2019
№ 887 від 16.10.2019
№ 930 від 23.10.2019
№ 1062 від 18.12.2019
№ 1181 від 27.12.2019
№ 1 від 15.01.2020
№ 52 від 29.01.2020
№ 387 від 20.05.2020
№ 561 від 01.07.2020
№ 696 від 12.08.2020
№ 792 від 02.09.2020
№ 795 від 09.09.2020
№ 913 від 16.09.2020
№ 1001 від 28.10.2020
№ 1266 від 16.12.2020
№ 1268 від 16.12.2020
№ 4 від 05.01.2021
№ 217 від 17.03.2021
№ 465 від 12.05.2021
№ 619 від 16.06.2021
№ 673 від 30.06.2021
№ 722 від 14.07.2021
№ 951 від 01.09.2021
№ 1024 від 22.09.2021
№ 1026 від 15.09.2021
№ 1104 від 11.10.2021
№ 1108 від 28.10.2021
№ 1386 від 15.12.2021}

{Установити, що на період підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення” на мовника-організатора не поширюється дія пункту 4 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 771 від 26.10.2016}

{Установити, що на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації, згідно з Постановою КМ № 647 від 18.08.2017}

З метою ефективного використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.

2. Державній казначейській службі здійснювати платежі:

1) у першочерговому порядку в повному обсязі - за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; за витратами на погашення та обслуговування державного боргу, виконання державою гарантійних зобов’язань; за видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; за витратами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; за витратами на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; за видатками загального фонду державного бюджету на соціальне забезпечення; за видатками державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання поширенню та боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками; за видатками загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захищені видатки; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, та організаціям) в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; за видатками державного бюджету на національну безпеку і оборону, зокрема видатками, пов’язаними з проведенням операції Об’єднаних сил; за видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; на заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою; за видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, соціальне забезпечення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування; реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020; на оплату видатків, що здійснюються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку; на оплату робіт та заходів, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар’єрних функцій зони відчуження; на оплату товарів, робіт та послуг щодо оснащення технічними засобами охорони об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, розроблення відповідної проектної, проектно-кошторисної документації; за видатками загального фонду державного бюджету на фінансування витрат на відрядження (закордонні та в межах України) державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, у складі делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами, міністрами та у складі передових груп, що забезпечують підготовку візитів зазначених посадових осіб;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 771 від 26.10.2016№ 1037 від 14.11.2018№ 586 від 05.07.2019; в редакції Постанови КМ № 387 від 20.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1268 від 16.12.2020}

2) за іншими видатками, крім видатків, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та наданням кредитів державного бюджету - з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.

3. Рекомендувати Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:

1) установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1 відсоток доходів Фонду;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка доходів Фонду;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 14,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 5,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування - 4,7 відсотка доходів Фонду;

2) вжити заходів до ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою;

3) з метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

4. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

1) органам місцевого самоврядування - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, а також забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

2) суб’єктам управління об’єктами державної власності - забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо ефективного та раціонального використання державних коштів;

3) Конституційному Суду України, Верховному Суду, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуального законодавства;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 29.01.2020}

4) Рахунковій палаті - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України “Про Рахункову палату”;

5) Апарату Ради національної безпеки і оборони України - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”;

6) Центральній виборчій комісії - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

7) Національному антикорупційному бюро - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

4-1. Головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

5. Державній аудиторській службі забезпечити проведення перевірок дотримання вимог цієї постанови під час здійснення заходів державного фінансового контролю.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 52 від 29.01.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020}

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34

 

 


 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь