Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Допомога при народженні дитини

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 22.02.2008}

10. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

{Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 315 від 21.04.2005№ 57 від 22.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 04.02.2009}

11. Для призначення допомоги при народженні дитини за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Заява, зазначена у підпункті 1 цього пункту, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без кваліфікованого електронного підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 890 від 30.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 595 від 26.07.2018№ 996 від 28.11.2018}

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.), подають копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини органу соціального захисту населення.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть.

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 355 від 04.06.2015}

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 208 від 25.06.2014}

12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 04.02.2009}

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

{Пункт 12 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 493 від 14.04.2004; в редакції Постанови КМ № 57 від 22.02.2008}

13. Допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2007 р., надається у розмірі 12240 гривень - на першу дитину, 25000 гривень - на другу дитину, 50000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини - 4840 гривень, третьої та наступної дитини - 5000 гривень, решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (620 гривень щомісяця), на другу дитину - 24 місяців (840 гривень щомісяця), на третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 гривень щомісяця) рівними частинами.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2010 р., надається у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36 місяців рівними частинами.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 155 від 23.02.2011}

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 р., надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 661 від 22.06.2011}

При цьому така допомога надається у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 155 від 23.02.2011}

Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини (народженої до 30 червня 2014 р.), визначається з урахуванням кількості живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась, а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були усиновлені дружиною. У разі народження двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.

{Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 208 від 25.06.2014}

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини, яка народилася після 30 червня 2014 р., надається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою № 208 від 25.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

{Абзац восьмий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

{Абзац дев'ятий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини.

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 59 від 04.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою № 208 від 25.06.2014}

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту встановлення опіки, виплата допомоги опікуну продовжується у такому самому розмірі.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 04.02.2009}

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне державне утримання допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому при народженні дитини, шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини в порядку, затвердженому Мінсоцполітики, Мінфіном, МОЗ, МОНмолодьспортом.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 35 від 25.01.2012№ 208 від 25.06.2014}

У разі перебування дитини разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою № 208 від 25.06.2014}

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я дітей відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банківських установах відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку від 12 листопада 2003 р. № 492, зареєстрованої у Мін’юсті 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному законодавством:

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

матір’ю дитини - у разі звільнення її із слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

батьком дитини чи опікуном, які забрали з відповідної установи дитину, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

дитиною після досягнення повноліття - у разі, коли кошти не були використані одним з батьків або опікуном.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 23.02.2011}

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення;

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 59 від 04.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 05.07.2019}

смерті дитини;

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1026 від 30.09.2009}

смерті отримувача допомоги.

{Порядок доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1026 від 30.09.2009}

{Абзац тридцятий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 722 від 27.09.2017}

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами двадцятим - двадцять сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб та/або служб у справах дітей або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 155 від 23.02.2011№ 661 від 22.06.2011№ 256 від 01.04.2013; в редакції Постанови КМ № 623 від 30.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 355 від 04.06.2015№ 890 від 30.11.2016№ 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених абзацами двадцятим - двадцять сьомим, двадцять дев’ятим і тридцятим цього пункту, у разі, коли особа, що фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини, опікун), звернулася протягом дванадцяти місяців після припинення виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 59 від 04.02.2009№ 1026 від 30.09.2009№ 155 від 23.02.2011№ 661 від 22.06.2011№ 256 від 01.04.2013№ 623 від 30.10.2014№ 355 від 04.06.2015}

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне державне утримання виплата раніше призначеної допомоги поновлюється органами соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини.

Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійснюється працівниками центрів соціальних служб або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади, в межах повноважень.

{Абзац пункту 13 в редакції Постанов КМ № 623 від 30.10.2014№ 688 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 890 від 30.11.2016№ 632 від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року}

У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

{Абзац тридцять сьомий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 386 від 20.05.2020}

У разі перебування дитини, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини, разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи повідомляє органу, що призначив допомогу, про умови утримання та виховання дитини.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 256 від 01.04.2013}

У разі невідвідування матір'ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган соціального захисту населення за місцем проживання дитини.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 04.02.2009}

{Абзац пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 208 від 25.06.2014}

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1951 від 25.12.2002№ 1950 від 17.12.2003№ 315 від 21.04.2005№ 311 від 15.03.2006№ 13 від 11.01.2007№ 900 від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ № 57 від 22.02.2008}

14. Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 21.04.2005№ 57 від 22.02.2008№ 59 від 04.02.2009}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 595 від 26.07.2018}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 22.02.2008}

{Розділ "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключено на підставі Постанови КМ № 208 від 25.06.2014}

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь