Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Повідомлення про намір КП «Наше село» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання села Удобне Маяківської СТГ

Дата: 04.07.2023 15:54
Кількість переглядів: 294

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Наше село» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання в наступних розмірах:

- для всіх споживачів — 20,11 грн. за 1 куб.м.

       Розрахунок здійснено відповідно до вимог до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» від 10 березня 2016 р. №302.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності встановлення нових тарифів

на послуги з централізованого водопостачання 

КП «Наше село»

  1. Законодавче та нормативне забезпечення.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» від 10 березня 2016 р. №302, для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.

  1. Загальні питання.

У відповідності до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» КП «Наше село» розраховано планові тарифи на централізоване водопостачання.

Структура розрахованих тарифів - складові витрат, пов'язанихізпровадженнямупланованомуперіодіпевноговидуліцензованоїдіяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи, та витрати на відшкодування втрат.

Формування базових тарифів здійснено підприємством відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, які визначені відповідно до вимог поточних індивідуальних технологічних нормативів використанняпитноїводизурахуваннямфактичнихзаостаннірокитапрогнозованих обсягів реалізації послуг централізованого водопостачання, укладених зі споживачами договорів.

При формуванні тарифів враховано планові витрати, визначені на підставі  урахування основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва,  ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», одним із принципів, на яких ґрунтується державна політика у сфері житлово-комунальних послуг, є забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг.

Згідно з частинами другою та четвертою статті 10 Закону «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», тарифи на комунальні послуги повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

Крім того, встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, законодавчо не допускається і може бути оскаржено в суді.

Необхідність зміни тарифів на водопостачання у селі Удобне викликане чинниками, які не залежать від діяльності комунального підприємства, а саме, збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення ціни на паливно-енергетичні ресурси та енергоносії, які є складовими структури тарифу.

Діючий тариф на послуги з водопостачання введений в дію з 19.07.2018 року, становить 7,00 грн/м3 і не переглядався 4 роки. Тому приведення тарифів на  водопостачання до економічно обґрунтованого рівня є об’єктивним та необхідним заходом для належного функціонування підприємства, що забезпечує споживачів питною водою.

Розрахунок тарифів на водопостачання на 2023 рік проведений відповідно до Постанови КМ України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». В тарифах враховано покриття економічно обґрунтованих витрат собівартості послуги, а саме:

- річних планів діяльності з водопостачання на 2023 рік;
- норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і фактичних витрат електроенергії за попередні періоди;

- індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
- положень Галузевої угоди, Колективного договору підприємства, Закону України «Про оплату праці», Податкового кодексу України та ін.

Згідно всіх планових розрахунків тариф на водопостачання має становити – 20,11 грн. за 1 м. куб.

В умовах зростання основних складових тарифів,зокрема, мінімальної заробітної плати, та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з надання послуг з централізованого водопостачання.

Отже, коригування тарифів на централізоване водопостачання, є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за покупну воду, оплати заробітної плати, податків та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води.

  1. Характеристика планових витрат на надання послуг з централізованого водопостачання.

СТРУКТУРА планового тарифу 1м3 води складає:

  1. Прямі витрати:
  • Заробітна плата:

Мінімальна заробітна плата з «01» жовтня 2022 року – 6 700 грн.

Мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб з «01» липня 2022року–2 600грн.

Тарифна ставка І тарифного розряду (1,0) Єдиної тарифної сітки становить не менше 180% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

Професія

Прожитковий мінімум

Коефіцієнт 1 розряду

Коефіцієнт за посадою

Штатна чисельність

Оклад

 

Надбавка за ненормований робочий день, 25%

Надбавка за високі досягнення в праці, 25%

Матеріальна допомога на оздоровлення

ЄСВ, 22%

Майстер

2600,00

1,8

1,9

1

8892,00

*12 міс = 106704,00

2223,00 *12міс = 26676,00

2223,00 *12міс = 26676,00

8892,00

37168,56

Контролер

2600,00

1,8

1,46

1

6832,80

*12міс =

81993,60

1708,20

*12міс = 20498,40

1708,20

*12міс = 20498,40

6832,80

28561,10

Разом

 

 

 

 

188697,60

47174,40

47174,40

15724,80

65729,66

Всього витрат на зар.плату = 364 500,86 грн

3. Електроенергія становить 61 577кВть:

Розподіл електроенергії

Постачання електроенергії

Разом на 2023 рік

2022 рік

2023 рік

2022 рік

2023 рік

 

61577кВт

61577кВт *1,3638 = 83 978,71 грн

61577кВт

 

61577кВт

*6,30 = 387 935,10 грн

471 913,81 грн

4. Витрати  на обслуговування:

4.1. Витрати на лабораторні дослідження води ( СЕС) на 2023 рік:

- 1 повний аналіз 3000,00,00грн;

- 4 скорочених періодичних 6560,00 грн.

Разом витрати на лабораторні дослідження = 9 560,00 грн.

4.2. Витрати на матеріали для ремонту водопровідних мереж = 73 026,99 грн (згідно даних 2022 року) + індекс інфляції 126,6% = 92 452,17 грн

4.3.Спецодяг та взуття (згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р..№2694-ХІІ - На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також згідно колективного договору КП «Наше село» передбачений спецодяг для майстра: костюм х/б та жилет сигнальний.

Заходи з охорони праці  2 581,72 грн

5. Рентна плата за спец. користування  підземних вод:

 101,8 грн за 100 м3 : 72 236 м3= 73 536,25 грн

6. Витрати на паливо та ПММ:

ППМ:

2022 рік

2023 рік

Дизельне паливо

400 л *55,00грн =

22 000,00грн

400 л * 40,00грн =

17 600,грн

Паливо мастильні засоби (5% згідно затверджених норм)

8 л * 200,00 грн = 1600,00

8 л * 200,00 грн = 1600,00

Разом

23 600,00 грн

19 200,00 грн

Всього витрат: 364 500,86 грн + 471 913,81 грн + 9 560,00грн + 92 452,17 грн + 2 581,72 грн + 73 536,25 грн + 19 200,0 грн = 1 033 744,81 грн

7. Адміністративні витрати: 957 842,40 грн (з/п адмін. персоналу) *7% = 67 048,96 грн

Всього витрат на рік: 1 033 744,81 грн + 67 048,96грн = 1 100 793,77 грн.

Показник

Од. виміру

Значення

Піднято води    

М3

72 236,00

Всього  витрат

грн

1 100 793,77

Собівартість 1 м3 без ПДВ

грн

15,23

Рентабельність 10%

(згідно Постанови КМУ №869 від 1 червня 2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги)

грн

110 079,37

Всього

грн

1 210 873,14

ПДВ 20%

грн

242 174,62

Разом витрат

грн

1 453 047,76

 

 

Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг централізованого водопостачання є :

• Збільшення мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік». З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6700,00 грн.(при формуванні тарифів у 2018 р. вона становила 3200,00 грн.), що на 109,4 % більше; збільшення прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який з 01.12.2022 року становить 2684,00 гривень, в діючому тарифі від 2018 року - 1762,00 грн.

• Збільшення вартості електроенергії з 2018 року у 4 рази ( в діючому тарифі закладено 2,00 грн./кВт. год. (з ПДВ), а станом на 01.01.2023 року вартість кВт. год складає 8,00 грн..

• Індекс інфляції (індекс споживчих цін) в Україні в порівняні з 2018 роком зріс на 45%, що призвело до збільшення вартості матеріалів і запчастин для обслуговування водопровідної мережі.

 Обґрунтування необхідності встановлення тарифу на централізоване водопостачання в селі Удобне

Відповідно чинного законодавства тариф повинен переглядатися щорічно, в разі ефективного використання води населенням, можливе його зниження та розширення водопровідної мережі для постачання води більшій кількості жителів села.

Для врахування інтересів як споживачів так і підприємства – забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання в повному обсязі і відповідної якості та поліпшення фінансового стану підприємства – пропонується прийняти зазначений тарифів на централізоване водопостачання в селі Удобне.

Прийняття тарифів на послуги з централізованого водопостачання дасть можливість підприємству відшкодувати витрати, пов’язані з виробництвом і наданням вказаних послуг, а також реалізувати інвестиційну програму, спрямовану на зменшення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою:

– Комунальне підприємство «Наше село», вул. Пушкіна, 87, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта:nashe_selo_@ukr.net

– Маяківська сільська рада, вул. Богачова, 99, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта:silrada777@i.ua

 

 

 

Директор  КП «Наше село»                                                   Сергій МАЯРОВСЬКИЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь