Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Повідомлення про намір КП «Наше село» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання села Удобне Маяківської СТГ

Дата: 12.05.2023 11:40
Кількість переглядів: 166

Повідомлення про намір КП «Наше село» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання села Удобне Маяківської СТГ

       На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Наше село» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання в наступних розмірах:

- для всіх споживачів — 18,41 грн. за 1 куб.м.

       Розрахунок здійснено відповідно до вимог до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» від 10 березня 2016 р. №302.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності встановлення нових тарифів

на послуги з централізованого водопостачання 

КП «Наше село»

  1. Законодавче та нормативне забезпечення.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» від 10 березня 2016 р. №302, для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.

  1. Загальні питання.

У відповідності до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» КП «Наше село» розраховано планові тарифи на централізоване водопостачання.

Структура розрахованих тарифів - складові витрат, пов'язанихізпровадженнямупланованомуперіодіпевноговидуліцензованоїдіяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи, та витрати на відшкодування втрат.

Формування базових тарифів здійснено підприємством відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, які визначені відповідно до вимог поточних індивідуальних технологічних нормативів використанняпитноїводизурахуваннямфактичнихзаостаннірокитапрогнозованих обсягів реалізації послуг централізованого водопостачання, укладених зі споживачами договорів.

При формуванні тарифів враховано планові витрати, визначені на підставі  урахування основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва,  ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», одним із принципів, на яких ґрунтується державна політика у сфері житлово-комунальних послуг, є забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг.

Згідно з частинами другою та четвертою статті 10 Закону «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», тарифи на комунальні послуги повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

Крім того, встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, законодавчо не допускається і може бути оскаржено в суді.

Необхідність зміни тарифів на водопостачання у селі Удобне викликане чинниками, які не залежать від діяльності комунального підприємства, а саме, збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення ціни на паливно-енергетичні ресурси та енергоносії, які є складовими структури тарифу.

Діючий тариф на послуги з водопостачання введений в дію з 19.07.2018 року, становить 7,00 грн/м3 і не переглядався 4 роки. Тому приведення тарифів на  водопостачання до економічно обґрунтованого рівня є об’єктивним та необхідним заходом для належного функціонування підприємства, що забезпечує споживачів питною водою.

Розрахунок тарифів на водопостачання на 2023 рік проведений відповідно до Постанови КМ України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». В тарифах враховано покриття економічно обґрунтованих витрат собівартості послуги, а саме:

- річних планів діяльності з водопостачання на 2023 рік;
- норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і фактичних витрат електроенергії за попередні періоди;

- індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
- положень Галузевої угоди, Колективного договору підприємства, Закону України «Про оплату праці», Податкового кодексу України та ін.

Згідно всіх планових розрахунків тариф на водопостачання має становити – 18,41 грн. за 1 м. куб, що є на рівні СОБІВАРТОСТІ (з урахуванням податку на додану вартість) на видобуток та подачу води до споживача.

В умовах зростання основних складових тарифів,зокрема, мінімальної заробітної плати, та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з надання послуг з централізованого водопостачання.

Отже, коригування тарифів на централізоване водопостачання, є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за покупну воду, оплати заробітної плати, податків та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води.

  1. Характеристика планових витрат на надання послуг з централізованого водопостачання.

СТРУКТУРА планового тарифу 1м3 води складає:

  • Прямі витрати:
  1. Заробітна плата:

Майстер  8892*12 міс = 106 704,00 грн

Контролер 6832,80*12 міс=81 993,60 грн

Нарахування на з/пл. 22% ЄCB =  41513,47 грн

Всього: 106 704,00+81 993,60+41 513,40 = 230 211,07грн

2.  Піднято води  у 2022 році  72 236 м3 +10% (план на 2023 р) = 79 460 м3 

3. Сплата за електроенергію у 2022 році становить  348 526,65 грн

План на 2023 р = 541 880,00 грн

4.Витратина обслуговування-130 585,71 грн

5.1 Витрати на лабораторні дослідження води (сес)-18 558,72

5.2 придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж 60574,22+12452,77= 73 026,99

5.1  спец одяг та взуття (10 000) , пломби,нитки (5 000)

5.3 Транспортні витрати контролера 8 міс-1 раз на тиждень,4 міс.-2 р.в тиждень

32+32=64*375=24 000 грн

5. Рентна плата за спец.користування  підземних вод

116,56 за 100 м3 : 79 460 м3=92 618,58 грн

6. Адмінвитрати з/пл. ITP 10%=94 208,40*10%= 9420,84*12 міс= 113 050,08 грн

6.1 банківське обслуговування заробітних карток, ,амортизація, канцтовари, інтернет покриття

Всього витрат на рік : 230 211,07 +541 880,00 +130 585,71+92 618,58+113 050,08 = 1 108 345,44 грн.

Показник

Од. виміру

Значення

Планово середньорічна  норма  водоспоживання  

М3

79 460

Всього  витрат

грн

1 108 345,44

Собівартість 1м3

грн

13,95

Рентабельность 10%

грн

110 834,54

Разом

грн

1 219 179,98

ПДВ 20%

Грн

243 835,99

Всього витрат

Грн

1 463 015,97

Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг централізованого водопостачання є :

• Збільшення мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік». З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6700,00 грн.(при формуванні тарифів у 2018 р. вона становила 3200,00 грн.), що на 109,4 % більше; збільшення прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який з 01.12.2022 року становить 2684,00 гривень, в діючому тарифі від 2018 року - 1762,00 грн.

• Збільшення вартості електроенергії з 2018 року у 4 рази ( в діючому тарифі закладено 2,00 грн./кВт. год. (з ПДВ), а станом на 01.01.2023 року вартість кВт. год складає 8,00 грн..

• Індекс інфляції (індекс споживчих цін) в Україні в порівняні з 2018 роком зріс на 45%, що призвело до збільшення вартості матеріалів і запчастин для обслуговування водопровідної мережі.

 Обґрунтування необхідності встановлення тарифу на централізоване водопостачання в селі Удобне

Відповідно чинного законодавства тариф повинен переглядатися щорічно, в разі ефективного використання води населенням, можливе його зниження та розширення водопровідної мережі для постачання води більшій кількості жителів села.

Для врахування інтересів як споживачів так і підприємства – забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання в повному обсязі і відповідної якості та поліпшення фінансового стану підприємства – пропонується прийняти зазначений тарифів на централізоване водопостачання в селі Удобне.

Прийняття тарифів на послуги з централізованого водопостачання дасть можливість підприємству відшкодувати витрати, пов’язані з виробництвом і наданням вказаних послуг, а також реалізувати інвестиційну програму, спрямовану на зменшення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою:

– Комунальне підприємство «Наше село», вул. Пушкіна, 87, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта:nashe_selo_@ukr.net

– Маяківська сільська рада, вул. Богачова, 99, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта:silrada777@i.ua

Директор  КП «Наше село»                                            Геннадій ПРИЩЕПА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь