A A A K K K
для людей із порушенням зору
Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Повідомлення про намір ТОВ “МАЯКИВОДОКАНАЛ» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання сіл Маяки та Надлиманське Маяківської СТГ

Дата: 14.02.2022 09:33
Кількість переглядів: 328

Повідомлення про намір ТОВ “МАЯКИВОДОКАНАЛ» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання сіл Маяки та Надлиманське Маяківської СТГ

       На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ “МАЯКИВОДОКАНАЛ» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання в наступних розмірах:

- для населення — 21,50 грн. за 1 куб.м.;

- для бюджетних установ — 21,50 грн. за 1 куб.м.;

- для інших споживачів — 21,50грн. за 1 куб.м.

       Розрахунок здійснено відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 №869 (зі змінами).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності встановлення нових тарифів

на послуги з централізованого водопостачання 

ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ»

з 08.02.2022р.

 1. Законодавче та нормативне забезпечення.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.

 1. Загальні питання.

У відповідності до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ» розраховано планові тарифи на централізоване водопостачання.

Структура розрахованих тарифів - складові витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи, та витрати на відшкодування втрат.

Формування базових тарифів здійснено підприємством відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання , які визначені відповідно до вимог поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води з урахуванням фактичних за останні роки та прогнозованих обсягів реалізації послуг централізованого водопостачання , укладених зі споживачами договорів .

При формуванні тарифів враховано планові витрати, визначені на підставі  урахування основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва,  ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді.

     ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ» надає послуги з водопостачання за тарифами, які були введені          в дію рішенням органу місцевого самоврядування від 30.11.2021 року № 27/1-2021:

- централізоване  водопостачання  (населенню) – 16,50 грн за 1 куб.м ;

 • централізоване водопостачання  (бюджетні установи) – 17,40 грн за 1 куб.м ;
 • централізоване водопостачання (іншим споживачам) – 18,30 грн за 1 куб.м ;

В умовах зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з надання послуг з централізованого водопостачання.

Отже, коригування тарифів на централізоване водопостачання, є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за покупну воду, оплати заробітної плати, податків та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води.

 1. Характеристика планових витрат на надання послуг з централізованого водопостачання.

Планові витрати на надання послуг з централізованого водопостачання,

 1. Прямі матеріальні витрати

-Відбулося зростання вартості покупної води, на потреби централізованого водопостачання, з 5,408 грн без ПДВ до 6,475 грн без ПДВ, зростання у порівнянні із закладеною вартістю у тарифі на 1,067 грн.

           -В межах посадових окладів оплати праці працівників ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ» дані витрати на оплату праці розраховані з врахуванням посадових окладів, становлять по централізованому водопостачанню – 192,00 тис.грн,

Відрахування на загальнообов’язкове соціальне страхування складає 42,24 тис.грн.

До прямих витрат відносяться витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до технологічного процесу централізованого водопостачання.

- Витрати на придбання матеріалів (опломбування) 3,12 тис.грн.

- Витрати на охорону праці 5,00 тис.грн.

 1. Загальновиробничі витрати

     На плановий період до тарифу включені загальновиробничі витрати:

       -    на централізоване водопостачання – 934,54 тис.грн.,

Основними причинами зростання загальновиробничих витрат в порівнянні із діючими тарифами є зростання витрат на:

 • оплату праці загальновиробничого персоналу;
 • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

                - Витрати на оплату праці персоналу 540,00тис.грн

                 - Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується в порядку і розмірах згідно вимог чинного законодавства. Планові витрати розраховано в розмірі 22 % від витрат на оплату праці.

-До планового тарифу з централізованого водопостачання включені витрати на єдиний соціальний внесок в сумі 118,80 тис.грн.

-Витрати на проведення лабораторних досліджень 9,24377 тис.грн.

-Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання  138,00 тис.грн.

До загальновиробничих відносяться витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до технологічного процесу централізованого водопостачання.

-Витрати на оренду транспортних  засобів 24,00тис.грн.

-Матеріальні витрати (ПММ) 78,00 тис.грн.

-Консультаційні послуги з розробки індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 21,00 тис.грн.

-Послуги зв`язку 5,5 тис.грн.

 1. Адміністративні витрати

На плановий період до тарифу включені адміністративні витрати:

 • на централізоване водопостачання – 871,17 тис.грн.,

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • витрати на оплату праці апарату управління 624,00 тис.грн., відрахування на соціальні заходи 137,28 тис.грн.;
 • Витрати на оренду приміщення2,4 тис.грн.;
 • Витрати на доступ до інтернет мереж 6,203тис.грн.;
 • Витрати МШП, канцтовари, матеріали 25,0 тис.грн.;
 • Витрати на програмне забезпечення 2,4 тис.грн.;
 • Витрати на опалення , електроенергію 62,5 тис.грн.;
 • Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів 9,449тис.грн. .
 • Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу 1,945 тис.грн.

Усього витрати повної собівартості послуг з водопостачання зросли з 3459,4 тис.грн в діючому тарифі до 3992,08 тис.грн в плановому, на 532,68 тис.грн.

Повна собівартість 1 куб.м. води зросла з 14,29 грн. в діючому тарифі до 17,06 грн в плановому тарифі .

Згідно з вище викладеним, ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ» сформовано проект коригування тарифу, який враховує:

 • зростання    витрат    на    придбаної питної води, за рахунок росту                 тарифів                 на покупну воду ;
 • зростання витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи робітникам підприємства;

Крім того зросли інші витрати, зокрема на матеріальні ресурси .

Впорядкування тарифів на послуги централізованого водопостачання, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить:

 • утримання якості надання послуг на рівні нормативної;
 • дотримування та виконання норм трудового законодавства;
 • беззбиткову діяльність ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ», відповідно до вимог Господарського кодексу України .

Відповідно до розрахунків планової повної собівартості з централізованого водопостачання,  планові тарифи з надання даних послуг становитимуть:

Централізоване водопостачання, грн/куб.м

з ПДВ

 

Розрахунок тарифу для населення

Розрахунок тарифу для бюджетних установ

Розрахунок тарифу для інших  споживачів

Діючий

тариф

16,50

17,40

18,30

Плановий

тариф

21,50

21,50

21,50

 Обгрунтування необхідності встановлення тарифу на централізоване водопостачання в селах Маяки та Надлиманське

Для врахування інтересів як споживачів так і підприємства – забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання в повному обсязі і відповідної якості та поліпшення фінансового стану підприємства – пропонується прийняти зазначений тарифів на централізоване водопостачання в селах Маяки та Надлиманське.

Прийняття тарифів на послуги з централізованого водопостачання дасть можливість підприємству відшкодувати витрати, пов’язані з виробництвом і наданням вказаних послуг, а також реалізувати інвестиційну програму, спрямовану на зменшення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою:

– ТОВ “МАЯКИВОДОКАНАЛ», вул. Преображенська, 58, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта:  mayakyvodokanal@gmail.com

– Маяківська сільська рада, вул. Богачова, 99, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта: вул. Преображенська, 58, с. Маяки, Одеський район, Одеська область, електронна пошта: silrada777@i.ua

Директор ТОВ «МАЯКИВОДОКАНАЛ»                                                                            Сергій ДЖУСЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь