Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, та затвердження Положення про неї

Дата: 08.07.2021 16:26
Кількість переглядів: 1581

Керуючись ст. 25, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 07.12.2017 р. № 2229-19 «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 22 серпня 2018 року № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильств та /або насильства за ознакою статі»,  виконавчий комітет сільської ради,

 

ВИРІШИВ:

 

1. Утворити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у складі (додаток № 1).

2. Затвердити Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом повноважень.

 

 

Сільський голова                                                                           Віктор ДЯЧЕНКО

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Маяківської сільської ради

від 18 березня 2021 року

№ 5/20 - 2021

 

СКЛАД
мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

 

 

Керівник мобільної бригади:

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Маяківської сільської ради;

Заступник керівника мобільної групи

- директор КУ «Центр надання соціальних послуг Маяківської сільської ради»;

Члени мобільної бригади

- начальник служби у справах дітей;

 

- начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Маяківської сільської ради;

 

- начальник юридичного відділу виконавчого апарату Маяківської сільської ради;

 

- фахівець з соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг Маяківської сільської ради»;

 

- директор КНМ «Маяківський центр первинної медико-санітарної допомоги Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області»;

за згодою

- дільничний офіцер поліції Одеського РУП № 2 ГУ НП в Одеській області;

за згодою

- старший інспектор сектору ювенальної превенції Одеського РУП № 2 ГУ НП в Одеській області.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                           Людмила ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Маяківської сільської ради

від 18 березня 2021 року  

№ 5/20 – 2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства

за ознакою статі

 

1. Це Положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та організації роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - мобільна бригада).

Мобільна бригада - спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи).

2. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи у приміщенні визначеному керівником мобільної групи.

3. Мобільна бригада утворюється у виконавчому апараті Маяківської сільської ради за участі самостійних підрозділів ради.

До утворення мобільної бригади і забезпечення її функціонування відповідно до законодавства можуть долучатися підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, міжнародні організації, іноземні неурядові організації, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

4. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також положенням про мобільну бригаду.

5. Мобільна бригада діє на підставі положення.

Форми обліку роботи, порядок роботи мобільної бригади, форми первинного оцінювання випадку здійснюються відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», наказів Міністерства соціальної політики від 13.07.2018 №1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», від 01.07.2016 року «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання» інших нормативно-правових актів.

6. Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах:

- гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;

- належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - насильство) під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

- визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до всіх його проявів;

- поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

- конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення насильства;

- добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;

- урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

- ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації та всіма заінтересованими особами;

- недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги постраждалим особам.

7. Основними завданнями мобільної бригади є:

- надання психологічної допомоги постраждалим особам;

- реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

- інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

- роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

- провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

8. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме:

- кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної допомоги, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, направлення та/або транспортування до притулку для постраждалих осіб, центру медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб тощо;

- надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до індивідуальних потреб;

- складення плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб;

- консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, установ, організацій;

- надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні медичні набори термінової постконтактної профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, і можливості отримати постконтактну профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/або незахищеного сексуального контакту (в разі потреби);

- проведення заходів із соціальної підтримки постраждалих осіб;

- сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових, тощо), у тому числі шляхом направлення в разі потреби до відповідних загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та/або інших суб’єктів;

- інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням пройти програму для кривдників.

9. Виїзд мобільної бригади здійснюється позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.

10. Послуги постраждалим особам Маяківської сільської територіальної громади надаються незалежно від місця їх реєстрації або місця проживання (перебування), наявності заяви чи повідомлення про вчинення насильства, реєстрації випадку в Єдиному державному реєстрі випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно неї насильства може тривати не більше ніж три місяці.

Інші послуги понад мінімально необхідний обсяг послуг, зазначених у 8 цього Положення, надаються в межах можливостей мобільної бригади.

11. Мобільна бригада утворюється з числа працівників виконавчого апарату  Маяківської сільської ради, відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Маяківської сільської ради, Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Маяківської сільської ради», служби у справах дітей Маяківської сільської ради або фахівців різних суб’єктів і складається щонайменше з двох осіб фахівця у сфері психології та у сфері соціальної роботи.

Працівники, які входять до складу мобільної бригади, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової інструкції та отримують заробітну плату за основним місцем роботи.

12. Склад мобільної бригади, місце її локації та територія, на яку поширюється її діяльність, затверджуються рішенням виконавчого комітету Маяківської сільської ради.

У рішенні  про утворення мобільної бригади із числа працівників, які входять до її складу, визначається керівник мобільної бригади.

13. Керівник мобільної бригади:

- організовує та координує роботу мобільної бригади;

- забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства (не пізніше ніж через три години з моменту отримання повідомлення щодо постраждалих осіб, які потребують термінової допомоги);

- координує надання мобільною бригадою соціально-психологічних послуг постраждалим особам;

- контролює ефективність надання допомоги постраждалим особам;

- планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної бригади із суб’єктами;

14. Мобільна бригада здійснює виїзд у транспорті, наданому виконавчим апаратом Маяківської сільської ради відповідно до повідомлення в екстрених випадках.

15. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть залучатися (у разі потреби) представники уповноважених підрозділів органів Національної поліції, служб у справах дітей, інших суб’єктів.

Такі представники залучаються для здійснення заходів у межах наданих їм повноважень відповідно до законодавства, зокрема щодо проведення перевірки інформації про факт вчинення насильства, реагування на такі випадки, надання постраждалим особам необхідної допомоги та захисту відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

16. Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається мобільною бригадою безоплатно.

17. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.

18. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

19. Співпраця мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом:

- залучення представників суб’єктів до виїзду мобільної бригади та надання соціально-психологічної допомоги постраждалій особі;

- направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання додаткових послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та індивідуальних потреб постраждалих осіб;

- взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства;

- інформування з дотриманням правового режиму інформації уповноважених підрозділів органів Національної поліції про виявлення фактів насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру у разі, коли така згода не вимагається.

20. Інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок насильства:

- відповідної служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо дитини;

- органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб.

21. Фінансування діяльності мобільної бригади здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

22. За матеріально-технічне забезпечення діяльності мобільної бригади, необхідне для своєчасного та якісного виконання покладених на неї завдань, несе відповідальність засновник.

 

 

Секретар  ради                                                               Людмила ШЕВЧЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь