Маяківська сільська рада
Одеського району, Одеської області

ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Генеральний план поєднаний з детальним планом території села Удобне Білгород-Дністровського району Одеської області»

Дата: 22.02.2021 09:57
Кількість переглядів: 469

 ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Генеральний план поєднаний з детальним планом території села Удобне Білгород-Дністровського району Одеської області»

 

 1. Інформація про замовника.

Замовником стратегічної екологічної оцінки є Маяківська сільська рада Біляївського району Одеської області

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план села Удобне – це містобудівна документація, що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту, та розробляється з метою:

 • зміни меж населеного пункту за рахунок прилеглих ділянок;
 • довгострокового прогнозування розвитку територій;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;
 • взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;
 • визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико культурних та інших зон і об’єктів;
 • встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
 • планування реконструкції існуючої забудови та територій;
 • збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та природних водойм;
 • створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

 

Генеральний план села Удобне розробляється на підставі: рішення Удобненської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області               № 190-2017  від 07 червня 2017 р.; з урахуванням:

 • Схеми планування території Одеської області;
 • Схеми планування Білгород-Дністровського району Одеської області;
 • Стратегії сталого розвитку Одеської області до 2027 року;
 • Програми соціально-економічного, демографічного, екологічного розвитку території;
 • інших діючих програм розвитку державного на регіонального рівнів; а також з врахуванням інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для
  реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Генеральний план села Удобне не передбачає безпосереднє провадження видів діяльності та пропозицій з розташуванням нових об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Якщо у процесі розроблення генерального плану буде надано пропозиції щодо розташування об’єктів, або впровадження видів діяльності що потребують проведення оцінки впливу на довкілля згідно з Законом
України «Про оцінку впливу на довкілля», така оцінка буде виконана окремо на подальших стадіях проектування.

 

 1. Ймовірні наслідки:

Виконання проектних рішень генерального плану може, ймовірно, спричинити наступні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

для атмосферного повітря:

 • забруднення повітря під впливом антропогенних чинників, а саме зростання кількості населення та кількості автомобілів;
 • забруднення повітря пилом від зростаючої кількості транспортних засобів, та маршрутів пересування;
 • зростання акустичного навантаження під час робіт з реконструкції та запланованого будівництва;

для здоров’я населення:

 • збільшення навантаження на медичні установи, за рахунок збільшення кількості населення;

для стану водних ресурсів:

 • збільшення навантаження на очисні споруди за рахунок зростання обсягу споживання питної води;
 • забруднення природних водойм за рахунок антропогенних факторів;

у сфері поводження з відходами:

 • збільшення кількості сміття та побутових відходів;
 • ймовірне несанкціоноване скидання сміття у заборонених місцях;

для стану біорізноманіття:

 • поліпшення стану біорізноманіття за рахунок створення зелених зон та благоустрою території;

 

б) Наслідків для територій з природоохоронним статусом:

 • Відповідно до вихідних даних в с. Удобне вплив на території з природоохоронним статусом очікується в межах об’єктів природно-заповідного фонду (Нижньодністровський Національний природний парк – зона стаціонарної рекреації), ділянки Смарагдової мережі (UA0000141 Dnistrovskyi Lyman) і прибережної захисної смуги р. Дністер та інших водних об’єктів; також на суміжних територіях – в межах Нижньодністровського Національного природного парку та прибережної захисної смуги Дністровського лиману.

 

в) Зважаючи на географічне положення с. Удобне, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, можливі, але відповідно рішень містобудівної документації в частині функціонального зонування та розміщення об’єктів, не очікуються.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки генерального плану поєднаного з детальним планом території та плану зонування території с. Удобне, передбачається розглянути:

 1. «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін у разі незатвердження генерального плану села Удобне.
 2. Інші альтернативи, що будуть надані в ході виконання СЕО.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка передбачає всебічний розгляд можливих позитивних та негативних наслідків для довкілля, які можуть мати місце в разі виконання генерального плану стратегічному розумінні.

Під час виконання стратегічної оцінки будуть проведені:

 • аналіз статистичної інформації щодо стану довкілля, здоров’я населення;
 • розгляд статистичних спостережень з метою визначення динаміки змін стану довкілля і здоров’я населення;
 • консультації з департаментами екології та охорони здоров’я ОДА;
 • громадські обговорення проекту генерального плану, та звіту про СЕО;
 • розгляд та врахування зауважень та пропозицій до проекту та звіту про СЕО;
 • визначені критерії оцінки впливу на довкілля та періодичність проведення моніторингу стану довкілля, зокрема заповідної зони.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
  пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
  планування.

Для пом’якшення ймовірного шкідливого впливу на довкілля, у межах виконання генерального плану села Удобне розглядаються наступні заходи:

 • вдосконалення системи видалення відходів, та впровадження роздільного збору;
 • благоустрій і озеленення доріг, вулиць та майданчиків;
 • встановлення нормативних санітарно-захисних та охоронних зон;
 • облаштування системи відведення стоку поверхневих вод;
 • облаштування місць для паркування автомобілів;
 • встановлення режиму використання окремих ділянок;
 • інші заході, що будуть розроблені під час розробки генерального плану.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Проведення стратегічної екологічної оцінки планується проводити одночасно з процесом розробки генерального плану села Удобне з частковою інтеграцією виконавців СЕО у процес. Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено з урахуванням змісту і рівня деталізації генерального плану, сучасних знань, методів оцінювання, статистичних даних та інформації, отриманої з доступних джерел. Також у звіті будуть враховані зауваження, побажання та пропозиції, отримані від громадськості під час проведення громадського обговорення та консультацій.

Передбачається, що звіт буде містити наступну інформацію:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими;
 2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо генеральний план не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення, у тому числі, вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно) постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі, будь які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення;
 10. Опис транскордонних наслідків виконання генерального плану (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру та висновки придатні для проведення громадського обговорення та розраховані на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються в Маяківській сільській раді за адресою: 67654, Одеська обл., Біляївський р-н,
с. Маяки, вул. Богачова, 99; у письмовому вигляді особисто, або на електрону адресу Маяківської сільської ради: silrada777@i.ua .

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Маяківської сільської ради та на сторінці Маяківської сільської ради в мережі Інтернет: https://mayakivska-gromada.gov.ua/ .

Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту отримання заяви. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюватиметься замовником і становитиме не менш як 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку.

Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Відповідальна особа:

Мскаленко Анастасія Вікторівна

(04852) 3-30-73

 

 

Сільський голова                                                                  Віктор ДЯЧЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь